Shekhar Kapur

Shekhar Kapur

BORN:

in Lahore, Punjab, British India