Shaun White

Shaun White

Birthplace: San Diego, California, USA