Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan

BORN:

in New Delhi