Sarah Shahi

Sarah Shahi

BORN:

January 10, 1980 in Euless - Texas - USA