Sadhana Shivdasani

Sadhana Shivdasani

Birthplace: Karachi