Ruth Sheen

Ruth Sheen

Birthplace: London, England, UK