Ruocheng Ying

Ruocheng Ying

BORN:

in Beijing

DIED:

December 27, 2003