Reiko Takashima

Reiko Takashima

Birthplace: Yokohama