Reiko Ohara

Reiko Ohara

Birthplace: Bunkyo, Tokyo