Oleg Menshikov

Oleg Menshikov

Birthplace: Serpukhov