Oja Kodar

Birthplace: Dubrava kraj Zagreba, Croatia/Hrvatska