Norio Wakamoto

Norio Wakamoto

Birthplace: Shimonoseki