Noriko Kijima

Noriko Kijima

Birthplace: Nagano Prefecture