Nikolai Grinko

Nikolai Grinko

Birthplace: Kherson