Niko von Glasow

Niko von Glasow

Birthplace: Cologne