Natalia Oreiro

Natalia Oreiro

Birthplace: La Figurita