Narumi Kayashima

Narumi Kayashima

Birthplace: Tokyo Prefecture