Mutsuo Yoshioka

Mutsuo Yoshioka

Birthplace: Hiroshima Prefecture