Miyuki Ono

Miyuki Ono

Birthplace: Shizuoka Prefecture