Mitsutaka Itakura

Mitsutaka Itakura

Birthplace: Shizuoka