Mitsuru Fukikoshi

Mitsuru Fukikoshi

Birthplace: Aomori Prefecture