Mitsuhiro Oikawa

Mitsuhiro Oikawa

Birthplace: ?ta, Tokyo