Minoru Kawasaki

Minoru Kawasaki

Birthplace: Shibuya