Milton Holmes

Milton Holmes

Birthplace: Syracuse

DIED:

September 19, 1987