Michiko Yoshitake

Michiko Yoshitake

Birthplace: Tokyo