Masanobu Katsumura

Masanobu Katsumura

Birthplace: Warabi