Masahiro Toda

Masahiro Toda

Birthplace: Shizuoka Prefecture