Masahiro Shinoda

Masahiro Shinoda

Birthplace: Gifu, Gifu, Japan