Margaret Whitton

Margaret Whitton

BORN:

November 30, 1950 in Philadelphia, Pennsylvania, USA