Lyubov Orlova

Lyubov Orlova

Birthplace: Zvenigorod