Lois Smith

Lois Smith

Birthplace: Topeka, Kansas, US