Lenny Kravitz

Lenny Kravitz

BORN:

May 26, 1964 in Manhattan, New York, United States