Leiji Matsumoto

Leiji Matsumoto

Birthplace: Kurume