Lam Suet

Lam Suet

Birthplace: Tianjin, Hong Kong