Kunal Khemu

Kunal Khemu

Birthplace: Srinagar, India