Koichi Sato

Koichi Sato

Birthplace: Tokyo, Tokyo, Japan