Kiyoshi Kobayashi

Kiyoshi Kobayashi

Birthplace: Tokyo Prefecture