Kitty Zhang Yuqi

Kitty Zhang Yuqi

Birthplace: Shandong, China