Kerr Smith

Kerr Smith

Birthplace: Exton, Pennsylvania, USA