Ken'ichi Matsuyama

Ken'ichi Matsuyama

Birthplace: Mutsu