Ken Narita

Ken Narita

Birthplace: Saitama Prefecture