Keiko Yokozawa

Keiko Yokozawa

Birthplace: Ch??-ku, Niigata