Keiko Takeshita

Keiko Takeshita

Birthplace: Higashi-ku, Nagoya

Goldstar Deals Goldstar Deals