Kazuhiro Soda

Kazuhiro Soda

Birthplace: Ashikaga