Kazue Tsunogae

Kazue Tsunogae

Birthplace: Shizuoka