Kazue Fukiishi

Kazue Fukiishi

Birthplace: Kashiba