Katsuo Nakamura

Katsuo Nakamura

Birthplace: Minami-ku, Tokyo