Katsunosuke Hori

Katsunosuke Hori

Birthplace: Tokyo Prefecture