Katsumi Takahashi

Katsumi Takahashi

Birthplace: Sanjo