Kaori Tsuji

Kaori Tsuji

Birthplace: Kyoto Prefecture